Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2014

zaqxsw
6874 8869
Reposted fromzajebela zajebela viawolalabym wolalabym
zaqxsw
Play fullscreen
Reposted frompaatison paatison
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
zaqxsw
9596 7e23 500
Reposted fromajagielska ajagielska viapaatison paatison
zaqxsw
Reposted fromchockolatehopee chockolatehopee viapaatison paatison
zaqxsw

January 12 2014

zaqxsw
4175 a6e5 500
Reposted frommexicomagico mexicomagico viawyrazobcy wyrazobcy
zaqxsw
1271 f23a 500
Reposted fromaggape aggape viawyrazobcy wyrazobcy
zaqxsw
2735 f83e
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viawyrazobcy wyrazobcy
zaqxsw
8397 1122
Reposted fromlulka lulka viawyrazobcy wyrazobcy
zaqxsw
4389 f65c
Reposted fromzyggie zyggie viawyrazobcy wyrazobcy
zaqxsw

ściąłeś mi

wczoraj głowę

tępym

niepotrzebnym 

słowem

— Hasiak
Reposted fromlavendowy lavendowy viawyrazobcy wyrazobcy
zaqxsw
0616 5b23
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viawyrazobcy wyrazobcy
zaqxsw
0972 4646 500
Reposted fromalmondfairy almondfairy viawyrazobcy wyrazobcy
zaqxsw
3005 8dd7
Reposted fromlavendowy lavendowy
zaqxsw
Myślę co moglibyśmy przez ten czas zrobić
Jest tyle kin, tyle filmów, tyle miejsc nowych
Może moglibyśmy tam pobyć, 
albo zostać tu i poleżeć na podłodze
Może moglibyśmy pić razem kawę gdzieś 
Wyjść razem lub nie robić nic razem
— Pezet
Reposted fromscorpix scorpix
zaqxsw
3097 f3d5 500
Reposted fromlavendowy lavendowy
zaqxsw
3142 ea04 500
TAKŻE TEN.......
Reposted fromlavendowy lavendowy
zaqxsw
3348 c68c
Reposted fromlavendowy lavendowy

January 04 2014

zaqxsw
przeszłość oddzielić grubą kreską.
— to tylko krok.
Reposted fromniewinna niewinna
zaqxsw

Świat  się skurwił, Ty nie musisz.

Reposted frombloodybeast bloodybeast viatomasz-m tomasz-m
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...